sin-titulo-2
2003
Gratuït

2n estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2000 – 2002

Estudi que permet disposar d’un conjunt de dades exhaustives de la cooperació i la solidaritat del món local, ja que conté dades de 608 municipis de les 4 diputacions, de 19 consells comarcals i de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB.