sin-titulo-3-2
2007
Gratuït

3r estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2003-2005

Actualització de les dades presentades en els dos informes anteriors que recollien la informació de la cooperació municipaliste entre el 1998-2000 i 2000-2002

Recursos: