General 3 maig 2022

Regidor destacat: Juan Carlos de la Torre, de Montcada i Reixac

  • Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Em vaig formar professionalment com a tècnic logístic i posteriorment vaig ampliar aquesta formació com a programador informàtic. La meva vida professional ha estat vinculada a la indústria logística de l’empresa Nissan, on complementava la feina amb el rol de representant dels treballadors i treballadores durant 22 anys. En aquest marge de temps vaig col·laborar amb la fundació Pau i Solidaritat vinculada a CCOO que promou la defensa dels drets humans laborals arreu del món a través de la cooperació sindical al desenvolupament.

Des del 2019 sóc regidor a l’Ajuntament de Montcada i Reixac amb responsabilitats a diferents àrees: participació ciutadana, RRHH, serveis municipals i via pública i solidaritat i cooperació.

  • Quina implicació té Montcada i Reixac en l’àmbit de la cooperació?

La cooperació al desenvolupament a Montcada i Reixac ha estat una política pública amb força recorregut des de finals de la dècada dels 80. En col·laboració amb les entitats del municipi, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’han impulsat tot un seguit d’iniciatives, tant als països del Sud Global com a la mateixa localitat, en l’àmbit de l’Educació per a la ciutadania global.

En els seus inicis, es va donar suport a projectes enfocats a la millora dels serveis comunitaris a Nahulingo (El Salvador) i La Paz Centro (Nicaragua), poblacions amb les quals es van establir sengles agermanaments. També amb Tetuan (Marroc) es van fer esforços en aquest sentit, on a més de les inversions s’ha fet efectiva la donació d’equips com ara autobusos, amb la col·laboració de l’AMB.

Volem destacar també, que a Montcada col·laborem des dels seus inicis en un programa amb un llarg recorregut a tot Catalunya: el programa Vacances en Pau, que dona suport al poble sahrauí, acollint infants sahrauís a Montcada durant els mesos d’estiu.

A Montcada continuem donant suport a les crides d’emergència i/o acció humanitària que es fan des del FCCD o d’altres organismes per tal de millorar les condicions de vida de les persones afectades per conflictes armats, desastres naturals, persones refugiades, entre d’altres.

Des del departament de Cooperació i Solidaritat des del 2014 es dona suport a les diferents campanyes d’emergència humanitària impulsades pel FCCD. Les últimes ajudes del 2021 han estat el suport a un projecte de suport social integral a infants, joves, dones i famílies de les zones més vulnerables al Memorial Sandino de Nicaragua i el suport a projectes de cooperació internacional executats per Montcada Solidària per atendre persones en situació de refugi a Grècia i el Sàhara Occidental.

Volem destacar també la realització del Pla Director de Cooperació de Cooperació (2020-2023) que pretén fomentar el desenvolupament sostenible i la protecció dels drets humans arreu del món. Els principals eixos del PDC són:

– Impulsar el desplegament efectiu dels drets humans i la igualtat de les dones als països més empobrits i entre els col·lectius més vulnerables.

Fomentar una ciutadania crítica, solidària i integradora a Montcada i Reixac, capaç de relacionar els reptes globals amb la seva realitat amb una mirada interseccional.

Consolidar una política pública de cooperació de ciutat en el marc de l’Agenda 2030, amb la participació de tots els actors i articulada amb el conjunt de l’acció de govern.

  • Us heu adherit a alguna campanya o iniciativa en solidaritat amb Ucraïna?

El passat mes de març, cinc entitats del municipi (Protecció Civil, Montcada Solidària, SOS Montcada, Tropezando con Suerte i La Unió de Mas Rampinyo) amb el suport del departament de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament van posar en marxa una campanya solidària per enviar material a Ucraïna. Els productes prioritaris que es van recollir van ser aliments de llarga durada, material relacionat amb la higiene femenina i infantil, medicaments i material de primers auxilis, així com analgèsics i antipirètics.

A més, des de l’Ajuntament de Montcada i Reixac es va posar en marxa un espai informatiu dins la web de l’Ajuntament “Solidaritat amb Ucraïna: Sí a la Pau” on s’informa a la ciutadania de la situació actual amb el poble ucraïnès i es dona informació i recomanacions de com col·laborar i ajudar a la població damnificada, des de com acollir una persona refugiada o oferir-los un habitatge, a com escolaritzar els infants, demanar ajudes a serveis socials, entre d’altres.

També s’han presentat mocions dins l’Ajuntament per mostrar i donar suport davant la crisi humanitària de persones refugiades d’Ucraïna i de la resta del mon. Instant al estat que insti a la comunitat europea que faci extensiva la directiva 2001/55 CE del Consell a tots el fluxos i desplaçaments de persones que fugen dels contextos de conflicte armat i/o de violència. Així mateix, reclamem des de el món local l’habilitació de fons que permetin als municipis disposar de recursos per desenvolupar plans d’acollida dignes, sobretot en matèria d’allotjament, per a persones en situació de crisi i/o emergència humanitària.