General 7 setembre 2021

Regidora destacada: Núria Pi, de l'Ajuntament de Girona

Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

A nivell professional porto 17 anys com a responsable de l’Àrea Jurídica de Support-Girona (Fundació Tutelar de les Comarques Gironines). La tasca que hi desenvolupem va enfocada en l’àmbit del suport a les persones amb discapacitat, entent el terme “discapacitat” en el sentit més ampli, treballant tant amb persones amb un diagnòstic de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual, persones grans afectades per algun deteriorament, o persones que pateixen alguna afectació que limiten la seva capacitat i precisen suport en alguns àmbits de la seva vida.

Actualment posem l’accent en la importància de donar a conèixer els Drets de les persones amb discapacitat, tant a nivell nacional com internacional. Una de les tasques que desenvolupo a l’entitat, precisament, és la de formació en aquest sentit tant als professionals (socials, mèdics, jurídics,…), com als propis usuaris o a les seves famílies.

Des de l’any 2019 també soc regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona.

Quina implicació té Girona en l’àmbit de la cooperació?

Fa anys que Girona va fer una aposta per la cooperació, que es manté a dia d’avui. Any rere any s’ha anat millorant l’àrea, dotant-la de més professionals per poder treballar tant l’àmbit de la cooperació internacional com la sensibilització a la pròpia ciutat.

En aquest sentit, des de l’àrea de cooperació es treballen en tres grans línies de treball:

  • Línia 1: La sensibilització i l’educació per al desenvolupament

En aquesta línia l’objectiu general és el de consolidar Girona com a una ciutat educadora i solidària. Es duen a terme diverses accions en col·laboració amb l’àmbit educatiu per fer-ho possible.

  • Línia 2: La dimensió transversal de la solidaritat i la cooperació

Aquí es pretén treballar, per un costat, amb les entitats del territori que duen a terme cooperació (coordinadora d’ONGs, Fons Català de Cooperació,…), i per l’altre la transversalitat dins el propi Ajuntament (coordinació amb altres àrees, sensibilització en el propi consistori,…)

  • Línia 3: La dinàmica i consciència solidària a partir dels projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat

Per últim en aquest sentit treballem per donar suport a projectes de cooperació (agermanaments i cooperació al desenvolupament), també la cooperació tècnica, que arrel de la Covid-19 va quedar parada, o la col·laboració amb ajuts en casos d’emergència sanitària en els països en desenvolupament, entre d’altres accions.

Quines previsions teniu per aquest curs vinent en matèria de cooperació?

A nivell de projectes de cooperació internacional, hem mantingut les subvencions destinades a projectes tant de cooperació al desenvolupament, com d’educació per al desenvolupament i la sensibilització.

Si la Covid-19 ens ha ensenyat alguna cosa, és la dificultat de poder planificar i preveure a llarg termini. Les decisions que es prenen tant en aquesta àrea com en qualsevol àrea de l’Ajuntament van molt vinculades a la situació econòmica i social en la que ens trobem.

A Girona, a través del Consell de Cooperació, on hi ha representants de diverses entitats Gironines, així com de la Coordinadora d’ONGs i de tots els partits polítics del consistori, és on s’acorden accions a dur a terme de les diferents temàtiques que afecten a la cooperació, a petició de qualsevol dels integrants. Qualsevol conflicte internacional, com podria ser el d’Afganistan o Haití, a banda que les entitats o els propis partits polítics es posicionin, s’intenta a través del Consell buscar alguna acció conjunta i el més consensuada possible per visualitzar el posicionament de la majoria del Consistori, ja sigui a través d’una declaració institucional, una moció al Ple o una nota de premsa.

També s’està treballant per visualitzar totes aquestes accions a la pàgina web de l’Ajuntament perquè qualsevol ciutadà que estigui interessant en cooperació pugui disposar de tota la informació. És una clara aposta per visibilitzar tot el que es fa en matèria de cooperació a la ciutat de Girona.