General 2 juliol 2019

Resposta a la crisi humanitària causada pel cicló Idai a Moçambic

Arrel de la Campanya en resposta als efectes del Cicló Idai a Moçambic, (Projecte 3308) oberta pel Fons Català de Cooperació, es comencen a realitzar les primeres accions. Un equip d’EREC s’ha desplaçat a l’illa d’Ibo després del pas dels ciclons Idai i Kenneth.

L’equip de l’EREC, ja han fet una primera anàlisi de la illa i han començat a extreure mostres per analitzar la qualitat de l’aigua dels pous tancats amb més consum.