General 22 febrer 2021

Sobirania alimentària amb perspectiva de gènere a la regió de Casamance (Senegal)

A Senegal la inseguretat alimentària afecta el 16% de les llars, segons l’informe de seguiment rural fet pel Consell de Seguretat Alimentària (CNSA), i la regió de Casamance, al sud del país, és una de les més afectades per la crisi climàtica, la geopolítica i la manca de mètodes moderns de gestió agrícola.

D’altra banda, les dones, que representen el 70% de la mà d’obra, tenen un accés limitat als mitjans de producció, als beneficis i a la propietat de la terra. Per fer front a aquesta situació, el Fons Català de Cooperació, amb el finançament de diversos ajuntaments catalans, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona, coordina un projecte a Casamance centrat en mantenir 12 hortes comunitàries gestionades per dones, en col·laboració amb organitzacions locals per reforçar la coherència i els impactes de la cooperació municipal al Senegal.

El projecte s’estructura en tres eixos:

  • Formacions en tècniques agroecològiques: dues dones de cada perímetre han seguit un curs de dues setmanes a una granja escola gestionada per l’entitat col·laboradora Santa Yallah. Aquestes dones són vectors de transmissió dels coneixements adquirits a les seves comunitats, amb l’acompanyament d’un/a pèrit agrònom del Forum pour un Développement Durable Endogène (FODDE) que hi fa estades periòdiques per garantir que les tècniques adquirides s’estan aplicant correctament. (vídeo)

  • Comunitats Autogestionades de Finançament (CAF): mecanisme de microfinances que s’adapta a les condicions i interessos de cada agrupament. Les normes de funcionament del sistema de crèdit (aportació mínima i màxima al fons comú, tipus d’interès, topall de crèdit que es pot sol·licitar, periodicitat de les quotes de retorn, etc.) són establertes de forma participativa i democràtica i sense que hi hagi una injecció externa inicial de capital. (vídeo)

  • Incidència i apoderament de les dones en el dret d’accés a la terra i els mitjans de producció: s’han fet sessions formatives i una trobada amb titulars de drets, de responsabilitats i d’obligacions per tal que les dones puguin exercir plenament el seu dret d’accés als mitjans de producció i la terra, reconegut a la Constitució del Senegal. Tot i el marc legal favorable, els elements associats a la tradició i a les desigualtats de gènere provoquen que molt poques dones el facin efectiu.

El projecte s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible número 1, 2 i 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, centrats en acabar amb la pobresa, la fam i la desigualtat de gènere. Actualment es troba en fase de finalització, però el desembre de 2020 es va iniciar una segona fase que amplia l’abast d’intervenció a 16 perímetres agrícoles, amb la incorporació de 4 hortes noves.