General 6 novembre 2023

Sortim als carrers de Girona per preguntar sobre cooperació al desenvolupament

La Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona i l’Alt Maresme i el Fons Català hem sortit al carrer per contrastar amb la població gironina els resultats de l’Enquesta d’opinió ciutadana vers la cooperació al desenvolupament que hem realitzat durant aquest any, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Als segúents vídeos es pot comprovar si l’opinió de la gent sobre el finançament dels ajuntaments a la cooperació internacional, la seva preocupació sobre els països empobrits, els motius de les desigualtats econòmiques i socials o sobre obrir vies legals i segures per a persones refugiades coincideix amb els resultats regitrats a l’enquesta.

Quin percentatge destinen els ajuntaments de les comarques gironines a cooperació internacional?

Fins a quin punt li preocupa la situació dels països econòmicament empobrits? 

 Què opina sobre l’actuació de l’Estat espanyol davant la migració i el refugi?

Cal obrir vies legals i segures per la població refugiada?