General 31 juliol 2023

Sumem per als infants amb discapacitat de Bolívia: Fundació IPI i Ajuntament de Cardedeu

Els ens locals (ajuntaments, consell comarcals diputacions…) tenen un paper important en les polítiques de cooperació al desenvolupament. Els socis del Fons Català col·laboren en els projectes impulsats per la societat civil organitzada per aconseguir un món més just.

PROJECTE: CAPACITACIÓ EN EINES TERAPÈUTIQUES D’ATENCIÓ D’INFANTS AMB DISCAPACITATS I LES SEVES FAMÍLIES A BOLÍVIA

Les Cinc W del projecte: Qui? Què? Com? On? Quan? Per què?

A la zona de Cochabamba (Bolívia) vam identificar que per raons culturals es desconeix molt la discapacitat, especialment en la detecció precoç en la infància. Ens hem trobat famílies que fins als 7 o 8 anys no saben que el seu fill té síndrome de Down perquè no hi ha un seguiment mèdic de l’infant. Identifiquen alguna característica determinada, però no saben ben bé el què li passa.

A través d’un doctor d’allà i d’un grup de famílies ens van proposar muntar un centre de rehabilitació integral on ajudar a tractar la discapacitat en els infants (sensorial, motriu…). Tot i el fre de la pandèmia, hi ha una falta de formació i cal donar eines en aquest camp tant als professionals (metges, infermers, treballadors socials, fisioterapeutes…) com a les famílies a l’hora de fer autocura, atencions bàsiques… Amb aquest projecte donem aquestes eines. (Urgell Poch, coordinadora de la Fundació IPI Cooperació).

Transformació: Com canvia el dia a dia dels professionals i les famílies?

L’objectiu és ensenyar tècniques de baix cost per facilitar la vida de les famílies. Assistim el centre i, amb aquestes eines, intentem que la qualitat de vida de l’infant no retrocedeixi. Entre d’altres, es fan materials “casolans” adaptats per facilitar la vida de les famílies. Per exemple, es fan unes culleres adaptades perquè la mainada puguin guanyar autonomia i poder menjar sols, unes cadires de rodes amb materials senzills o uns motlles amb guix per l’esquena per poder mantenir els infants amb l’esquena més recta (Urgell Poch, coordinadora de la Fundació IPI Cooperació).

formació fisioterapeutes

I això qui ho impulsa?

La Fundació IPI Cooperació vam néixer fa més de 20 anys. Som a Catalunya però desenvolupem projectes a diferents països, tant a Àfrica, com a Àsia o a Amèrica. L’eix central de la nostra activitat és la infància, si bé també toquem projectes que hi tenen vinculació com la família i el gènere. En els darrers anys ens hem anat especialitzant més amb temes de discapacitat, diversitat funcional… Hem treballat amb infants del carrer, infants orfes, infants residents en centres d’acollida. D’una manera puntual havíem actuat en alguna crisi humanitària però en els darrers anys hem anat cap a un model molt més sostenible que té a veure amb la formació del personal en els països on ja col·laborem (Urgell Poch, coordinadora de la Fundació IPI Cooperació).

Per què és important que un ajuntament se sumi en un projecte com aquest?

En el cas de l’Ajuntament de Cardedeu, acabem de crear una regidoria de cooperació i una de capacitats diverses. Aquest projecte ja comptava amb el suport de l’anterior govern, per tant, fa visible una sensibilitat que tenim com a poble.

Com a nou regidor acabat d’incorporar, m’agradaria continuar treballant i coneixent aquest projecte de la Fundació IPI. Aquest i altres projectes seran tractats en el Consell de Cooperació Municipal, una eina que des del govern de Cardedeu volem continuar potenciant (Jordi Abat, regidor de cooperació de l’Ajuntament de Cardedeu).