General 22 setembre 2022

Suport a les dones i nenes que viuen sota el règim talibà a l'Afganistan

L’agost de 2021 els talibans van recuperar el poder a l’Afganistan, i des d’aleshores s’ha desenvolupat una complexa catàstrofe humanitària marcada per restriccions específiques de gènere que impacten directament la capacitat de les dones, joves i nenes per exercir els seus drets. S’enfronten a vulnerabilitats i riscos únics, ja que la desigualtat de gènere està entreteixida amb la dinàmica dels conflictes i les necessitats humanitàries. 

Davant d’aquesta situació d’emergència, el Fons Català està acompanyant un projecte de l’entitat Ponts per la Pau, centrat en donar resposta a les necessitats humanitàries i de protecció de dones, joves i nenes afganeses a Kabul, Baghlan i Nangarha, per tal de reduir la seva vulnerabilitat, alleugerir-ne el patiment i millorar la seva capacitat de fer front al dia a dia.

El projecte ofereix cobertura a les necessitats materials i psicoemocionals bàsiques amb la finalitat que millori la salut mental i emocional com a conseqüència de la situació multi-traumàtica en la qual es troben. Per exemple, amb ajuts per obtenir medicaments, cobertura de l’alimentació bàsica, derivació a serveis mèdics especialitzats i l’establiment d’un programa de suport psicosocial individualitzat, que inclou també la formació del personal del projecte, entre d’altres.

Aquest projecte és una transformació de les activitats que realitzava Ponts per la Pau fins l’agost de 2021 a l’Afganistan, principalment a Kabul. Fins aleshores, l’entitat duia a terme activitats d’apadrinament amb joves i nenes a l’àmbit educatiu i/o escolar. Amb l’arribada al poder dels talibans, aquest projecte va deixar de ser viable i l’entitat va passar a respondre les noves necessitats i demandes de la població afganesa.

Tot i que la realitat actual de l’Afganistan impedeix que les noies accedeixin a l’educació formal superior, les trobades en espais privats i la lectura a les llars continuen sent possibles. Mitjançant aquesta via, Ponts per la Pau ha aconseguit donar continuïtat al projecte d’acompanyament i accés educatiu tot habilitant cases d’acollida que serveixen com a espai formatiu on impartir tallers lúdics i culturals.

Aquests centres, a més, són espais segurs i protegits on les dones i nenes en situació de vulnerabilitat poden compartir coneixements, experiències i inquietuds entre elles.