General 31 gener 2022

Tècnic de cooperació destacat: Marc Colás Aldea, de l'Ajuntament de Montornès del Vallès

Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (especialitat en Pedagogia) amb estudis en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i d’Estudis i Polítiques de Joventut (actualment anomenat Màster de Joventut i Societat) vaig iniciar la meva intervenció no professional en l’àmbit del lleure educatiu en moviments socials d’àmbit territorial abordant temàtiques diverses.

El temps acadèmic i de voluntariat social m’ha servit per millorar la meva tasca professional que ha està lligada els darrers 35 anys a l’administració local. En tot aquest temps he anat passant per diferents etapes: des dels departaments de Cultura i Festes, passant per Joventut i Infància fins arribar, al 2016, als departaments de Salut Pública i de Cooperació Internacional al Desenvolupament, compartint actualment a parts iguals la meva dedicació professional.

Aquest bagatge divers i plural m’ha ajudat a afrontar des de diferents àmbits i perspectives les funcions encomanades en un departament tant ric i complex com el de la cooperació al desenvolupament.

Durant els darrers anys m’he format en matèria de cooperació a través de d’institucions públiques i privades

Quina implicació té Montornès del Vallès en l’àmbit de la cooperació?

Des de l’arribada dels ajuntaments democràtics que el municipi compta amb una regidoria de Cooperació amb la ferma voluntat de recolzar totes aquelles iniciatives que permetin desplegar propostes de cooperació al desenvolupament. Una de les primeres iniciatives va tenir lloc al territori del Sàhara Occidental amb la formalització d’un protocol d’agermanament amb la daira d’Amgala. L’any passat vam celebrar el seu 25è aniversari.

Pocs anys més tard, al 2002, es va formalitzar el segon i darrer agermanament vigent a data d’avui amb el municipi de Villanueva en la zona Nord-oest de Nicaragua. Aquell mateix any, neix el Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament amb la finalitat de canalitzar les actuacions i iniciatives en matèria pròpia sota la representativitat del teixit socioeducatiu del municipi i les forces polítiques presents al territori. Un Consell que, passat els anys es renova i actualitza amb l’aprovació d’un nou estatut (2017) en un intent d’atansar-se a la ciutadania sense la necessitat d’estar associat o de representat a cap moviment sociocultural, polític, sindical o similar.

Durant 12 anys (de 2001 fins al 2013) Montornès acull la Casa de Malalts Sahrauís del Vallès Oriental sota la coordinació de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) .

Des de l’any 2008 és un municipi associat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i mitjançant la formalització d’un conveni es fa costat a projectes singulars, a campanyes d’emergència a banda d’estar present en diferents comissions de treball.

Al 2014 el municipi s’incorpora a la campanya de comerç just del Cafè Ciutat i les seves actuacions de sensibilització.

Un punt d’inflexió té lloc l’any 2018 amb l’aprovació del primer Pla Municipal de Foment de la Solidaritat i la Cooperació descentralitzada de Montornès que proposa les línies estratègiques a seguir durant els propers 4 anys. Fins l’actualitat s’ha renovat el Consell, s’han convocat diferents edicions de la convocatòria anual de projectes de cooperació destinat a entitats i a agrupació de persones, s’ha potenciat el Catàleg d’Actuacions Educatives (CAE) en matèria d’Educació per la Ciutadania Global i s’han celebrat diverses campanyes de sensibilització sobre DDHH, persones refugiades, estats sense estat (Sàhara Occidental i Palestina), la gestió de l’aigua, entre altres propostes destinades al conjunt de la ciutadania.

El municipi no realitza projectes de cooperació directa sinó que dóna suport econòmic i molt puntualment logístic a projectes de cooperació al desenvolupament a càrrec de les escassíssimes entitats del territori que disposen d’alguna línia de treball vinculada a la cooperació i a entitats supramunicipals mancomunades.

Quines previsions teniu per aquest any en matèria de cooperació?

El Pla de Cooperació municipal finalitza la seva vigència aquest 2022 pel que ja ens hem posat en marxa en l’anàlisi i avaluació del Pla per tal d’actualitzar el seu contingut i exposar les noves necessitats i inquietuds. Com tot pla es desenvoluparà garantint la participació activa de totes les parts interessades en totes i cadascuna de les fases.

S’aprofitarà l’avinentesa per la creació ad hoc d’algunes estructures de coordinació interdepartamental que possibilitin el desplegament de noves actuacions o bé potenciïn les ja existents (beques per la mobilitat internacional de les persones joves, assessorament i acompanyament de totes aquelles persones i entitats que proposin desenvolupar algun ODS des de qualsevol de les seves perspectives, treballar l’equitat de gènere des d’una perspectiva inclusiva, … )

Finalment s’apostarà per la implementació de la coherència de polítiques recollida en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i per potenciar un Pla de Comunicació que faciliti la visualització de la Cooperació municipal.