General 12 desembre 2022

Tècnic destacat: Sergio Torres, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

  • Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Llicenciat en Psicologia, aviat vaig saber que el meu camp d’intervenció desitjat era l’àmbit comunitari amb visió solidaria, diversa i internacionalista. Després d’un primers anys dedicat a la intervenció comunitària amb joves i persones migrades vaig decidir reorientar la meva vida personal i professional cap al camp de la Cooperació Internacional.

L’any 2002 vaig participar en un projecte de desenvolupament a la Bòsnia i Hercegovina de postguerra, enfocat a la reconciliació entre comunitats enfrontades i d’acció comunitària al camp de refugiats ACP Gorincani, al nord del país. Dos anys després, un cop tornat a Barcelona i treballant com a responsable d’un projecte de prevenció del VIH i consum de drogues a diferents universitats de l’Estat, vaig tornar a sentir la crida de l’acció internacional i vaig marxar a fer una estada de 6 mesos a l’Equador per participar com a assessor en la posada en marxa d’un programa estatal de prevenció del VIH.

Un cop finalitzada la consultoria, vaig començar l’etapa centreamericana, que va durar cinc anys i em va portar a Guatemala per a participar en un projecte de Sobirania Alimentaria i comunitats originàries i, posteriorment, a El Salvador on vaig tenir la gran sort de poder col·laborar amb organitzacions com la Colectiva Feminista.

L’any 2012 vaig tornar a la meva ciutat, Sant Feliu de Llobregat, treballant com a tècnic de projectes d’educació per a la ciutadania global i interculturalitat a la seu de Metges del Món a Barcelona i fa quatre anys incorporant-me com a tècnic especialista al programa de Solidaritat, Cooperació i Agermanaments de l’Ajuntament de la ciutat.

 

  • Quina implicació té Sant Feliu de Llobregat en l’àmbit de la cooperació?

La Cooperació al Desenvolupament de Sant Feliu es va iniciar amb la signatura d’un Conveni d’agermanament amb la ciutat d’Estelí (Nicaragua) l’any 1984 i amb la Daira de Doara, als camps de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) l’any 1987. Aquests agermanaments contemplaven actuacions de cooperació descentralitzada directa de caràcter econòmic i tècnic destinades a enfortir les capacitats institucionals i organitzatives de la municipalitat en àmbits com el cadastre, el clavegueram i l’enllumenat. També en l’àmbit de la cooperació directa, encara que no en el marc dels agermanaments, a la passada dècada es va impulsar la col·laboració amb la municipalitat de Figuig (Marroc), per enfortir les seves capacitats institucionals en la provisió de serveis municipals bàsics: cadastre, padró i atenció a la ciutadania.

El Consell de Sant Feliu Solidari va ser creat el 1998 com a òrgan permanent de participació i consulta de la societat civil en el camp de la Cooperació al Desenvolupament. Està composat per una desena d’entitats amb arrelament al territori i té com a principal objectiu promoure l’educació per a la ciutadania global i impulsar la coordinació i la col·laboració entre les organitzacions.

Pel que fa al suport a les entitats de cooperació de Sant Feliu, el Programa de Solidaritat i Cooperació ha permès canalitzar recursos cap a les ONGD del municipi, a través de convocatòries de projectes per impulsar accions en els àmbits de la cooperació internacional per al desenvolupament i l’EpCG.

D’altra banda, el municipi ha mostrat un ferm compromís en matèria d’asil i refugi, que va iniciar-se amb la guerra dels Balcans i que ha pres força a partir de l’esclat de la crisi a Síria i a altres zones del nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà i la més recent a Ucraïna.

En el camp de l’ETpCG, cal destacar de manera especial el projecte Escoles Solidàries, la Fira Solidària, la Setmana dels Drets Humans i els actes celebrats en el marc del Dia Escolar de la Noviolència.

Finalment cal remarcar que l’Ajuntament destina una partida anual per donar resposta a crisis humanitàries i d’emergència.

El primer Pla Municipal de Cooperació per al Desenvolupament 2019-2023 ha servit per potenciar i capitalitzar les fortaleses identificades, tant a l’Ajuntament com a la resta d’actors de cooperació, amb l’objectiu de consolidar Sant Feliu com un municipi mobilitzat i crític.

 

  • Quines previsions teniu pel curs 2022-2023 en matèria de cooperació?

La previsió per l’any 2023 no és optimista de cara als recursos econòmics, ja que l’impacte de la situació econòmica i sociopolítica del moment reduirà considerablement el pressupostos del programa municipal de Solidaritat, Cooperació i Agermanaments.

Malgrat no és una situació desitjable, la manca de recursos econòmics no significarà l’aturada tècnica del programa, més aviat el reorientarà a espais de reflexió i d’acció on el pes dels recursos econòmics no sigui significatiu. L’avaluació del Pla Municipal de Cooperació per al Desenvolupament 2019-2023 serà un dels focus d’atenció, procés del qual esperem extreure lliçons que puguin nodrir i millorar les futures accions internacionals.

Aprofundir en la territorialització de la política de cooperació internacional municipal serà un altre dels objectius, buscant obrir nous espais de diàleg amb la ciutadania, entitats i universitats, arrelant la cooperació al desenvolupament municipal com a política pública municipal fomentant processos de participació i apropiació. Detectar aquelles capacitats tècniques rellevants al si de l’entitat i fer un diagnòstic dels potencials escenaris de cooperació tècnica esdevindrà un procés ajornat fa temps i que podrà endegar-se amb una alta probabilitat.

En definitiva, en un escenari on la cooperació descentralitzada directa quedarà en suspens i la indirecta patirà retallades, el treball del Programa de Solidaritat, Cooperació i Agermanaments i el Consell Solidari de Sant Feliu de Llobregat serà més que mai un espai de trobada municipalista de denúncia de les desigualtats i treballs en valors amb capacitat de resiliència davant un escenari difícil econòmic.