General 3 abril 2023

Tècnica de cooperació destacada: Anna Asbert Viaplana, de l'Ajuntament de Cardedeu

  •  Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Vaig estudiar ciències polítiques perquè volia entendre més i millor com funcionava la nostra societat. Des d’una visió centrada en la vocació de servei públic i en què els petits canvis són poderosos, vaig seguir cursant formacions en acció comunitària, mediació i facilitació de grups.

Vaig treballar en consultoria fent projectes per l’administració fins que vaig fer el salt a l’àmbit local treballant en participació ciutadana i desenvolupament local en petits ajuntaments del Vallès i Osona. Des del 2017 treballo a l’Ajuntament de Cardedeu en l’àmbit del desenvolupament comunitari, incloent les tasques de Cooperació Internacional de l’ens.

 

  • Quina implicació té Cardedeu en l’àmbit de la cooperació?

Cardedeu, tot assumint el compromís ètic d’impulsar la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament:

– Té constituït, des de l’any 1997, el Consell Municipal de Solidaritat i cooperació de Cardedeu, com a òrgan de participació sectorial amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional.

És soci del Fons Català des de l’any 1993.

– Gestiona subvencions per a entitats que desenvolupin projectes de cooperació i solidaritat amb el suport del Fons Català.

Des de l’any 2023 és soci de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí.

– Organitza, amb el suport del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, actes per sensibilitzar a la ciutadania envers les desigualtats nord-sud.

 

  • Quines línies de treball teniu en matèria de cooperació per aquest any?

Enguany ens plantegem continuar amb les principals línies de treball que hem impulsat en els darrers anys, centrades en donar suport al teixit associatiu municipal en matèria de cooperació i solidaritat, seguir amb el suport econòmic via convocatòria de subvencions per aquests projectes, mantenir la coordinació amb el Fons Català de Cooperació, amb qui l’any passat vam iniciar el projecte conjunt de “Siguem Refugi, per un món sense camps” amb motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades juntament amb altres ens locals, participar activament de la  Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i organitzar, conjuntament amb el servei d’economia social i solidària de l’Ajuntament, la Fira Ecosocial, l’acte de sensibilització i educació pel desenvolupament més important que organitzem. A més, continuar, conjuntament amb les entitats que formen el Consell, aprofundint en la conscienciació a diversos col·lectius de la vila i cercant noves formules per incidir en les desigualtats nord-sud que intenten pal·liar els projectes en què treballem. Intentant sempre fer un món més just des de l’àmbit local.