General 3 novembre 2023

Tècnica de cooperació destacada: Anna Garcia, de l'Ajuntament de Valls

  • Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Tinc 38 anys i sóc diplomada en Educació Social (URV), Llicenciada en Psicopedagogia (UOC), Postgraduada en Equitació Terapèutica (UVIC). Vaig centrar el meu treball de final de Postgrau en l’Equitació Terapèutica aplicada a joves sense referents familiars i joves que es trobaven en alguna situació de justícia juvenil. També sóc experta universitària en Immigració i Multiculturalisme (UNED).

Quan vaig finalitzar Educació Social l’any 2006 vaig estar treballant en diversos sectors, d’infància, diversitat funcional, etc. L’any 2007 vaig concursar a una plaça de Tècnica d’Immigració a l’Ajuntament de Valls i vaig treballar gestionant el Pla de Ciutadania i Immigració fins el 2009.

El 2009 vaig entrar a l’equip del Centre Obert de serveis socials de Valls com a educadora responsable i referent de famílies. Aquesta feina la compaginava amb la d’Equinoterapeuta en un Centre de Diversitat Funcional de la Fundació Pere Mata.

El 2017 em van proposar estar a l’equip del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva de Valls (ETAC), (en aquell moment Pla d’Inclusió i Cohesió Social), en el qual segueixo fins l’actualitat.

 

  • Quina implicació té Valls en l’àmbit de la cooperació?

Valls des de ja fa una anys que aposta per finançar projectes del Fons Català, l’Ajuntament és soci de l’entitat i cada any hi destina una partida específica. Es fa un treball participatiu amb entitats socials i es valora a quin projectes es destinen els diners.

Des de fa un parell d’anys també participem activament amb el Festival de Cinema FICAC i fem un treball amb les entitats socials del municipi per impulsar accions entorn la inclusió i la cohesió social. Per la festa major del Municipi (Sant Joan) treballem amb les entitats per tal que hi hagi el festival FICAC a banda d’altres actuacions culturals que representin persones de diversos orígens.

 

 

  • Quines línies de treball teniu en matèria de cooperació aquest any?

Aquest any s’ha apostat pel projecte 3829. CRIDA D’EMERGÈNCIA PER A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL TERRATRÈMOL AL KURDISTAN, SÍRIA I TURQUIA. Degut a la urgència del moment.

Durant molts anys em apostat per fer un treball transversal entorn la prevenció la Mutilació Genital Femenina (MGF), des de Salut, Serveis Socials i Servei d’Atenció a l’immigrant, així com entitats socials. Així doncs, també s’han finançat projectes relacionats amb aquesta temàtica.

Aquest any som un dels 3 municipis escollits per anar a Gàmbia i participar al projecte de cooperació i formació tècnica delegada amb Wassu Gambia Kafo sobre prevenció de la MGF.