General 5 abril 2022

Tècnica de cooperació destacada: Clara Xifra, de l'Ajuntament de Rubí

Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Vaig fer estudis de Traducció i Interpretació perquè tenia la inquietud de connectar pobles i persones. Paral·lelament, i aprofitant les estades a l’estranger, vaig col·laborar amb Oxfam a Bèlgica i Anglaterra i participar d’un camp de treball al Marroc. Amb aquestes experiències vaig adonar-me que volia ser part activa de projectes, i vaig aconseguir una beca de la fundació “la Caixa” per fer un Màster en Economia Solidària a França, amb unes pràctiques a la Federació Francesa de Comerç Just. De tornada a Barcelona em vaig incorporar a l’Institut de Nacions Unides per a la Investigació i la Formació (UNITAR) a través del centre CIFAL Barcelona, per a la formació d’autoritats locals.

L’any 2008 i 2009, gràcies a dues beques de la Secretaria d’Afers Exteriors i de l’ACCD, vaig treballar al programa ART GOLD Marroc del PNUD, en la promoció del desenvolupament local i la mobilització de xarxes de cooperació descentralitzada. El 2010, de tornada Barcelona, vaig cursar un curs d’especialització universitària en cooperació descentralitzada de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus, al mateix temps que m’incorporava a l’equip del Fons Català on vaig desenvolupar diferents tasques de tècnica de programa fins a responsable d’àrea Àfrica-Mediterrània.

El 2015, i encara vinculada al Fons Català, em vaig incorporar a l’Ajuntament de Sant Cugat com a tècnica d’educació per al desenvolupament, on vaig obtenir la visió de la cooperació local des de l’altra banda. I enguany, m’he incorporat a l’ajuntament de Rubí, on començo una nova etapa amb molts reptes per davant.

Quina implicació té Rubí en l’àmbit de la cooperació?

Rubí té una llarga trajectòria com a ciutat compromesa amb la solidaritat, la pau i els drets humans. Des de mitjans dels anys 90, coincidint amb el moviment reivindicatiu i solidari del 0,7%, les entitats de la ciutat inicien accions i campanyes en diferents àmbits, acompanyades per la voluntat de l’Ajuntament de comprometre’s amb aquestes iniciatives de solidaritat i començar a construir una política pública local de cooperació.

L’any 2005 es crea el Consell Municipal de Cooperació que permet crear un marc més ampli de participació i començar a establir les bases i orientacions d’una política de cooperació liderada per l’administració municipal. Aquesta institucionalització de la política de cooperació ha anat de la mà de l’adhesió de Rubí a xarxes supramunicipals, com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El 2016 es va iniciar un procés de revisió de les intervencions en cooperació i sensibilització que va desembocar en l’elaboració del primer Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Rubí 2018-2020, l’elaboració d’unes noves bases de subvencions a projectes de cooperació i la reforma dels estatuts del Consell Municipal de Cooperació. Actualment, ens trobem a punt d’aprovar el nou pla director que regirà per al període 2022-2026 i que permetrà consolidar la política de cooperació municipal.

Quines previsions teniu per aquest any en matèria de cooperació?

Enguany, s’aprovarà el nou Pla Director de Cooperació de Rubí 2022-2026. Coincideix amb la meva incorporació i prioritzarem seguir donant suport a les entitats locals, dinamitzar el Consell Municipal de Cooperació, impulsar els projectes de cooperació de les entitats i del propi Ajuntament i impulsar el programa d’Educació per a la Ciutadania Global a la ciutat i als centres educatius amb l’objectiu d’enfortir la política de cooperació municipal, donar-la a conèixer a la ciutadania, fomentar esperit crític i promoure els drets humans. El Pla Director està alineat amb els ODS, responent al compromís municipal amb l’agenda 2030 i incorpora un nou Objectiu Estratègic (Drets Humans de les dones) que regirà per les bases de la convocatòria de subvencions, i que situa l’apoderament de les dones al centre.

També donarem suport a les campanyes d’emergència que han sorgit a principis d’any en relació a la crisi d’Ucraïna, i treballarem en accions per promoure la cultura de pau a la ciutat i als centres educatius, eina clau per a la prevenció de conflictes.