General 7 desembre 2021

Tècnica de cooperació destacada: Eva Virgili Recasens, de l'Ajuntament de Tarragona

Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Al finalitzar la Llicenciatura d’Història em vaig apropar als estudis d’Antropologia Urbana i Moviments Socials. Aquest bagatge acadèmic i la participació en diversos moviments socials a Tarragona, em portà a presentar-me al Programa de Joves Cooperants, de la Generalitat de Catalunya l’any 2008. Des de llavors la meva vida personal i professional, ha anat lligada a aquest àmbit, realitzant diversos cursos sobre cooperació, drets humans i resolució de conflictes entre d’altres.

He treballat com a tècnica d’Educació per al Desenvolupament fins al 2011, quan la crisi econòmica i social em portà a creuar l’oceà i a apropar-me a les lluites i reivindicacions socials de Colòmbia i Guatemala. Allí vaig participar en diferents projectes de cooperació i acompanyament a persones defensores de drets humans.

Des del novembre del 2017 formo part de l’equip del departament de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona.

Quina implicació té Tarragona en l’àmbit de la cooperació?

El “Moviment del 0,7” seguint la tònica d’altres municipis catalans, va ser important a la ciutat. El 1994 es crea a la Coordinadora del 0,7 que més endavant es transformà en l’actual Coordinadora d’ONG pel desenvolupament, la defensa dels drets humans i la pau de Tarragona. Des de llavors fins a l’actualitat, les entitats i ONG han dut a terme una important tasca de sensibilització, sent referents sobre les realitats i les lluites dels països on treballen.

A nivell municipal, Tarragona amb 5 municipis més, formà part de la constitució, l’any 1986, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Deu anys més tard (1996) es creà el Consell Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat de Tarragona, format actualment per 22 entitats i el 2007 es formalitzà el departament de Cooperació.

La partida del 0,7 de l’Ajuntament va arribar l’any 2011 al 0,65%, actualment estem al 0,41%. Tot i la substancial davallada, degut a la crisi econòmica, cal remarcar la voluntat del consistori en apostar per les polítiques de cooperació, mantenint un pressupost que ha fet possible les convocatòries de subvencions en cooperació, educació per al desenvolupament i acció humanitària.

Quines previsions teniu per aquest curs vinent en matèria de cooperació?

Actualment estem vivint un moment molt engrescador, estem treballant en el que esperem que siguis el primer Pla Municipal de Cooperació de la ciutat de Tarragona. Això ens ha portat ha iniciar processos de sistematització d’informació, a avaluar la tasca del departament, a identificant punts forts i mancances, també estem elaborant la història del departament de cooperació, és important saber d’on es ve i saber on es vol anar. I tot això ho estem fent a través d’un procés participatiu obert als diferents actors i de la mà de les entitats del Consell, el principal òrgan de participació en matèria de cooperació a la ciutat.

Esperem que tot aquest procés i el treball que tenim per endavant contribueixi a millorar les polítiques de cooperació, ja sigui en l’impacte dels projectes al Sud, buscant noves instruments de cooperació. Però també en les accions que duem a terme a Tarragona, treballant en el marc de l’Agenda 2030, a través d’un enfocament de gènere i drets humans i ampliant les accions coordinades amb altres actors de cooperació a nivell municipal i supramunicipal.