General 28 abril 2023

Tècnica de Cooperació destacada: Mireia Paretas Ojeda, de l'Ajuntament de Sitges

  • Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Vaig estudiar Treball Social i un cop finalitzats els estudis vaig treballar en diferents àmbits durant cinc anys: tècnic auxiliar d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual greu, atenció a infants i joves en situació de risc social i com a treballadora social d’una residència de gent gran. Al 2007 m’incorporo al Servei d’ocupació local de Sitges i posteriorment com a treballadora social a l’Equip de Serveis socials d’atenció primària.

El 2017 hi ha la possibilitat d’accedir a la plaça de Cap del servei de Drets civils, on sóc des de llavors, desenvolupant tasques de Cap i de tècnica del Servei de Cooperació.

Sóc conscient que queda molta feina per fer en matèria de Cooperació des de l’ens, però des de fa tres anys estem treballant per donar més protagonisme i treballar plegades amb les entitats del municipi, i esdevenir un servei més gran amb una tècnica de referència amb més hores de dedicació dins el Servei.

 

 

  • Quina implicació té Sitges en l’àmbit de la cooperació?

L’Ajuntament de Sitges és soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament des de l’any 1988 i aprova al 2004 la creació del Consell Municipal de Cooperació, Pau i Solidaritat, vigent fins a data d’avui. En aquella legislatura (2003-2007) es creà la Regidoria de Cooperació, Pau i Solidaritat, que posteriorment passa a formar part de la regidoria de Cultura i finalment al 2017 s’incorpora com a Servei de Cooperació i Solidaritat a la Regidoria de Drets socials, ciutadania i igualtat, concretament al Servei de Drets civils.

El pressupost destinat a la cooperació al desenvolupament no ha estat regular durant aquests anys, sobretot després del 2008, on patim una crisi econòmica generalitzada que fa minvar els pressupostos. Des del 2017 es treballa per incrementar-lo i fixar les línies de treball del Servei dels següents anys.

Actualment seguim convocant el Consell de Cooperació, Pau i Solidaritat dos cops l’any i també fem reunions puntuals amb les entitats que ho sol·liciten. Precisament arran d’un dels Consells es promou des de fa dos anys la Mostra d’entitats, justes, solidàries i conscients, dins les Jornades dels Drets Humans, on participen les entitats del Consell de Cooperació per visibilitzar la tasca que desenvolupen i les activitats que fan durant l’any. En el marc de les Jornades DH Sitges es realitzen diferents activitats promogudes per les entitats i pel Servei envers la cooperació i els Drets Humans com exposicions, xerrades, cine-fòrums, activitats de carrer…

D’altra banda l’Ajuntament destina una part del seu pressupost a subvencions nominatives a algunes entitats del Consell de Cooperació per a projectes en altres països (un 25% aproximadament del pressupost del Servei), i des del 2021 es crea una nova convocatòria de Subvencions per a projectes educació per a la justícia global, pel foment de la solidaritat i promoció de la cultura de la pau i els drets humans (35%), a més de l’aportació anual al FCCD i també destinem una part important a activitats de sensibilització i cooperació que es desenvolupen al municipi durant l’any.

 

  • Quines línies de treball teniu en matèria de cooperació pel que queda d’any?

Aquest any volem seguir treballant en les principals línies establertes que s’han dut a terme els darrers tres anys. D’una banda seguir amb el Consell de cooperació, pau i solidaritat i incrementar el nombre d’entitats participants ja que sabem que a Sitges hi ha entitats que treballen en àmbits de la cooperació i seria molt positiu que en formessin part.

També volem seguir celebrant les Jornades de DH Sitges, que enguany seria la tercera edició, i fer un programa d’activitats divers i atractiu durant la primera i segona setmana de desembre.  Cal donar visibilitat a les entitats municipals i alhora promoure la defensa dels Drets humans.

De moment segueix el plantejament de les subvencions  nominatives però amb la idea de promoure encara més la línia de subvencions per a projectes per l’educació en la justícia global, on rebem el suport del FCCD per la gestió, de manera més àmplia i que puguin accedir més entitats municipals.

Volem seguir mantenint el suport del Fons per dur a terme aquesta convocatòria i altres col·laboracions, com la campanya que es va iniciar l’any passat “Siguem Refugi, per un món sense camps” que enguany volem ampliar amb nous camps i fer una exposició itinerant durant el 2023 i 2024.

A més s’incorpora una persona a l’equip que serà la referent del Servei de cooperació i podrà coordinar-se amb les entitats i amb altres municipis de la comarca per tal de poder seguir treballant en la conscienciació, visibilització, educació pel desenvolupament i sensibilització, des del món local.

Sitges ha estat i seguirà sent una vila solidària i defensora dels drets humans, i des de l’Ajuntament i el Servei de cooperació, pau i solidaritat seguirem treballant per aconseguir les nostres fites.