General 4 juliol 2022

Tècnica de cooperació destacada: Montse Bosch, de l'Ajuntament de Vic

  • Quina ha sigut la teva trajectòria professional?

Vaig llicenciar-me en filologia anglesa i més tard em vaig treure el màster universitari de professorat de secundària, però fins a dia d’avui encara mai he exercit com a docent en un institut, ja que de seguida em vaig interessar més per temes de desenvolupament i justícia global. Això em va portar a completar la meva formació amb un postgrau en agents de desenvolupament i des d’aleshores em vaig posar a treballar en l’àmbit de la cooperació internacional, primer en  entitats del tercer sector i des de ja fa més de deu anys a l’administració pública, concretament a l’Ajuntament de Vic.

Durant aquest temps he pogut anar ampliant coneixements i experiència en cooperació descentralitzada, Drets Humans i conflictes i processos de pau. He viatjat i conec la realitat de molts països de l’Àfrica Occidental, especialment el Senegal, on hi he viscut diferents temporades. 

Des del 2011 sóc responsable de la Unitat de Cooperació de l’Ajuntament de Vic.   

 

  • Quina implicació té Vic en l’àmbit de la cooperació?

Vic té una trajectòria de més de 20 anys en matèria de cooperació, que va arrencar el 1998 amb la posada en marxa de les primeres accions a Nicaragua per donar suport a la reconstrucció del país després de l’Huracà Mitch. En aquella època es varen signar els primers convenis de col·laboració amb la població nicaragüenca de Somoto, que van tenir continuïtat durant 10 anys. Després d’això s’ha seguit treballant amb una cooperació més vinculada a la realitat de la ciutat amb projectes de codesenvolupament i de suport a les entitats locals. 

Actualment les línies de treball principals de la cooperació directa de l’Ajuntament de Vic se centren sobretot en la cooperació tècnica, és a dir l’execució de projectes que donin suport a la mobilitat i transferència de coneixements, experiències i experteses amb la intenció de generar sinergies i complementarietats. A banda donem suport a les entitats locals de la ciutat a través d’una convocatòria de subvencions, en què els principals criteris de valoració és que siguin projectes transformadors, que fomentin l’apoderament de les persones beneficiàries i que donin suport a iniciatives locals. 

A més, des de fa molts anys l’Ajuntament porta a terme un Pla anual d’educació per al desenvolupament, que es desplega  en un programa d’activitats per a la justícia global dirigides sobretot  als centres educatius de la ciutat però també en activitats per a la ciutadania en general. 

 

  • Heu donat suport a alguna acció en solidaritat amb Ucraïna? 

 
Des del mes de març passat, l’Ajuntament va habilitar un circuit d’atenció per a les persones de Ucraïna que arribessin a Vic, de forma coordinada amb organismes oficials, Creu Roja i altres entitats i sempre seguint les recomanacions de la Direcció de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya.  

Des de l’oficina d’Acollida es va crear  un grup de treball format per representants d’acollida,  cooperació, ciutadania i benestar social per donar suport a aquestes persones tan en l’àmbit purament administratiu perquè es poguessin quedar a Catalunya amb garanties i seguretat, però  també en l’àmbit humanitari,  d’atenció sanitària, psicològica i social.

A més, des de l’Ajuntament de Vic es va engegar la campanya AL COSTAT DEL POBLE UCRAÏNÈS habilitant una adreça web i un correu electrònic, perquè tota la ciutadania que ho desitgés pugues rebre informació sobre com canalitzar les ajudes. En aquest cas l’espai web facilitava informació de com vehicular les aportacions econòmiques a través del Fons Català de Cooperació per a donar suport a  projectes d’assistència en rutes de fugida, municipis afectats dels països de primera acollida així com també per el desplegament de dispositius  humanitaris en territori ucraïnès.