General 1 juny 2021

Una nova lluita desigual. Els països pobres només han administrat un 0,2% de les vacunes de la Covid-19

La paraula pandèmia ja defineix, per si sola, una problemàtica global. Segons la definició de l’OMS, pandèmia és un brot epidèmic que afecta a més d’un continent i on els casos detectats ja no són només importats sinó que existeix transmissió comunitària entre la població del mateix país. La Covid-19 requereix una resposta global que, per ara, queda lluny. El 87% de les vacunes desenvolupades fins ara per frenar la malaltia han estat adquirides pels països del Nord. Els països més pobres han administrat un escàs 0,2% i hi ha molts països que no han posat ni una sola dosi.

El monopoli en la compra de vacunes per part dels països rics o en les patents per part de les grans farmacèutiques frenen que la Covid-19 es pugui atacar d’una manera global. Els experts tenen clar que cal una immunització de tot el planeta per frenar la malaltia i evitar l’aparició de noves variants resistents als actuals vaccins. L’informe “La vacuna. Un bien público global para afrontar una pandèmia“, que s’ha presentat aquest maig, insisteix que cal una redistribució de les vacunes que vagi més enllà de la capacitat adquisitiva de cada un dels estats.

L’informe, subscrit per moltes organitzacions com Salud por Derecho o Metges del Món, denuncia les desigualtats per accedir a les vacunes. De les seves 77 pàgines hi ha dades força il·lustratives que visualitzen que la solució global queda lluny.

  • Àfrica i Oceania són els continents més mal parats amb percentatges de l’1% i el 2,9%, respectivament, de població vacunada amb, almenys, una dosi.
  • Els països occidentals acaparen la majoria de la producció de vacunes. Els Estats Units d’Amèrica tenen el 42% de la població vacunada, el Regne Unit un 50% i la Unió Europea un 22% dels seus ciutadans.
  • El Regne Unit té 457 milions de dosis compromeses. Amb aquestes quantitats podria arribar a vacunar més de tres vegades la seva població.
  • Israel visualitza les desigualtats: l’estat jueu ha administrat una dosi al 62% de la seva població. Només el 5% dels habitants de Palestina han estat vacunats.
  • Níger, tot i tenir una població amb una esperança de vida que no arriba als 63 anys, hauria arribat a administrar una mica menys de 1.500 dosis o Hondures, a Amèrica llatina, ha administrat una dosi al 0,56% de la seva població.

COVAX, UNA ESPERANÇA I MOLTES DIFICULTATS

Les prediccions auguren, tal com s’explica en l’informe, que no hi haurà suficients vacunes per a tothom almenys fins a l’any 2023. La xarxa d’organitzacions humanitàries Aliança People’s Vaccine alerta que 9 de cada 10 persones dels països pobres no tindran accés a la vacuna contra la COVID-19 aquest any.

La gran esperança dels països empobrits és COVAX, un projecte que està molt lluny de complir les metes anunciades. COVAX és un organisme que té com a objectiu que la vacuna sigui distribuïda de manera equitativa entre els països pobres i rics. La formen països “autofinançats” que contribueixen amb fons per a sostenir el projecte i “finançats” que són els països pobres que es beneficiaran de la contribució dels primers.

El 24 de febrer tenia lloc el primer enviament de COVAX a Ghana amb 600.000 vacunes. Des de llavors, segons dades d’UNICEF, l’agència encarregada del repartiment d’aquestes vacunes, COVAX ha subministrat una mica més de 38 milions de dosis de les vacunes la qual cosa cobreix un escàs 0,5% de la població total d’aquests països. En ser dependents de les grans farmacèutiques, les vacunes arriben amb quantitats molt insuficients. A l’informe “La vacuna. Un bien público global para afrontar una pandemia” es demana que els grans laboratoris cedeixin llicencies per poder augmentar el ritme de producció. La petició es fa tenint en compte la gran quantitat d’ajuts de diners públics que s’han destinat a la investigació. Segons els autors, existeix una potencial capacitat de producció en països d’Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica que estaria sent desaprofitada.

L’assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va aprovar el divendres 28 de maig (clica aquí) un posicionament on es demana que l’accés a les vacunes per fer front a la pandèmia de la Covid-19 quedi allunyada de qualsevol discriminació (llegir text complet) de classe, gènere o nacionalitat. Aquesta declaració rebrà el suport de la cooperació municipalista en forma de moció.

Covax

UNICEF Ethiopia. Flickr i World Health Organitzation. Creative Commons