General 12 març 2024

Viatge de seguiment dels projectes d'emergència pel terratrèmol al Marroc

El 8 de setembre un terratrèmol de magnitud 6,7 a l’escala de Richter va sacsejar la regió de Marràqueix, afectant fortament la zona muntanyosa de l’Alt Atles. Davant d’aquesta emergència que va deixar més de 2.000 persones mortes, el municipalisme i la ciutadania de Catalunya es van volcar en solidaritat amb la població afectada a través d’una Campanya d’Emergència impulsada pel Fons Català.

Sis mesos després del desastre, un equip format per Direcció i les àrees d’Acció Humanitària i Comunicació del Fons Català ha viatjat a Marroc per fer un seguiment tècnic dels projectes que s’estan executant en el marc de la campanya, així com també per conèixer millor la situació actual de la població i identificar noves necessitats. S’ha comprovat que les seqüeles del terratrèmol segueixen presents i encara hi ha necessitats humanitàries que cal donar resposta.

Projectes visitats

S’han visitat quatre projectes que reben suport del municipalisme català ubicats a les províncies d’El Houz i Taroudant.

Rehabilitació d’escoles i instal·lació d’escoles-jaima temporals

L’entitat Azahara està duent a terme un procés de rehabilitació d’escoles que han quedat malmeses pel sisme i, en els casos en què les instal·lacions no es puguin rehabilitar, estan construïnt escoles-jaima d’emergència per tal d’atendre de manera immediata les necessitats de l’educació i proporcionar un entorn segur i cobert per als estudiants. A més, les escoles-jaima no només serveixen com a espais d’aprenentatge, sinó també com a refugi temporal per a aquelles persones que han perdut les seves llars i com a centre comunitari.

.

Resposta humanitària multisectorial en clau de protecció comunitària per a dones i nenes

Alianza por la Solidaridad, de la mà de l’entitat local Tamagart Noudrar, desenvolupa un projecte que s’estructura entorn de 2 eixos orientats a contribuir a l’exercici del dret a rebre assistència humanitària i a la protecció de les persones afectades pel terratrèmol. El primer eix d’intervenció està enfocat a assegurar la cobertura de necessitats bàsiques en aigua, sanejament i higiene i garantir l’accés a la informació sobre protecció per a dones i nenes en les localitats d’intervenció a través de la construcció d’unitats d’higiene (latrines, dutxes, banys).

El segon eix d’intervenció contribueix al procés d’apoderament i resiliència comunitària, especialment de les dones, i la seva participació activa en la gestió de la resposta humanitària des d’un enfocament de gènere i protecció. Durant la intervenció es treballa per establir mecanismes de protecció comunitaris, augmentant el lideratge de les dones en la resposta humanitària a les zones d’intervenció. Es fan tallers de formació per enfortir les capacitats de les dones i adolescents líders, i s’han creat espais segurs comunitaris que serveixen perquè les dones puguin desenvolupar les seves activitats amb seguretat, intimitat i llibertat.

.

Intervenció d’emergència per a l’atenció de la població vulnerable

Farmamundi, amb l’entitat local Y-Peer, du a terme un projecte centrat en implementar una estratègia d’atenció i protecció a les dones i nenes marroquines. El projecte aborda 2 eixos estratègics: el primer eix se centra a oferir un espai segur i serveis de suport psicològic i d’atenció al trauma a dones i nenes supervivents de violència sexual i de gènere afectades pel terratrèmol. En aquest primer eix de treball també es distribueixen kits d’higiene i higiene menstrual.

El segon component d’actuació es basa en la sensibilització i capacitació de la població, les organitzacions de la societat civil i les autoritats locals sobre violència de gènere i salut sexual i reproductiva.

.

Resposta d’emergència a les necessitats de protecció, sanació i prevenció de violències de la població més vulnerable

Projecte impulsat per l’organització Movimiento Por la Paz i l’entitat local Ligue Démocratique Des Droits Des Fammes que té com a objectiu respondre a les necessitats prioritàries de la població en risc afectada pels impactes del terratrèmol i abordar les violències en vers les dones i la infància intensificades per a la situació de crisi humanitària. La intervenció pretén donar una resposta d’emergència integral i basada en l’enfocament de triple nexe, que no sols atengui les necessitats immediates de l’emergència, sinó que inverteixi en el desenvolupament de capacitats locals i promogui la construcció d’una cultura de pau mitjançant processos que propiciïn la inclusió, la participació i la cohesió social.

.