General 7 novembre 2022

Viatge tècnic de seguiment de projectes al Camerun

Del 23 d’octubre al 2 de novembre, un equip del Fons Català format per Toti Rovira, Responsable de l’oficina regional del Fons al Senegal, i Núria Francolí, Tècnica de l’àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia, han estat a Camerún per trobar-se amb les contraparts locals i fer seguiment de cinc projectes. L’equip ha estat acompanyat pel president d’Agermanament Sense Fronteres, Antoni Cabré.

La ruta i les visites que s’han fet han estat les següents:

Escola de futbol i centre de formació del barri d’Etetack, a Yaoundé

El centre formatiu dona suport educatiu a nens i nenes en risc d’exclusió social del barri tot oferint classes de repàs escolar. En els casos més greus, s’ajuda els menors en la seva escolarització a les escoles més properes. A més, s’impulsa l’escola de futbol del Ramassà Espoir d’Etetack, que forma infants i joves en la pràctica del futbol i en els valors que caracteritzen el club.

Amb totes aquestes accions, el centre formatiu i l’escola de futbol són un motor essencial per la inclusió social de tota la infància i la joventut d’Etetack en situació de vulnerabilitat.

El projecte creix any rere any, amb la idea d’oferir una sèrie de serveis bàsics a la població del barri que millorin les condicions de vida i que obrin noves oportunitats de desenvolupament als nens, nenes i joves.

L’entitat executora és l’Associació Esportiva Ramassà.

.

Subministrament i pou d’aigua per posar en marxa la unitat de transformació de mandioca a les dones de les cooperatives de Nyong-Et-Kelle

Un dels principals cultius de la zona on s’executa el projecte és la mandioca, un tubercle bàsic de l’alimentació de tot el Camerun i que és deficitari ja que el seu consum és superior al que produeix el país. El problema, molt greu, és que la mandioca aguanta pocs dies un cop recollida i es podreix ràpidament. La solució és poder-la molinar i fer-ne farina, que es conserva.

Aquest any s’està acabant una Unitat de Transformació de la Mandioca (UTM) que suposa un pas més en la valorització de la feina de les dones, ja que permetrà transformar el tubercle en una àmplia gamma de productes per al consum: farina, cuscús, midó, pastissos, pasta, xips… Així, alhora que milloren les rendes que es generen en benefici de les dones, s’aconsegueix una sortida per a tota la collita dels camps.

La transformació i la posterior comercialització que es fa des de la UTM permet accedir als mercats més llunyans i més necessitats de productes, clarament deficitaris al Camerun. Aquest projecte preveu finançar la instal·lació de l’aigua a la UTM consistent en la construcció d’un pou d’aigua, amb el seu dipòsit corresponent i les canalitzacions necessàries.

El projecte es treballa amb la contrapart ASAFRO, una entitat de referència a Camerun en l’àmbit del desenvolupament sostenible.

.

Condicionament del centre de formació “Maison Blanche” Boumnyebel

L’actuació s’emmarca dins del Programa de Suport a les Dones “PAEF” (acrònim en francès de Programme Activites Économiques des Femmes). A partir de l’objectiu general d’aconseguir que la dona sigui un actor en el desenvolupament de les societats rurals en condicions d’igualtat amb l’home.

Els darrers anys, de forma progressiva, s’han impartit diversos seminaris a les diferents associacions de dones per tot el territori de Nyong-et-Kelle i la Sanaga Marítima. Per una banda, ampliacions dels temes tractats a les associacions que repeteixen formació i, per altra, noves agrupacions que s’incorporen al programa han fet imprescindible posar en funcionament un centre -la “Maison de la Femme”- que permeti la realització d’aquests seminaris de forma continuada.

El projecte vol dotar al centre de formació “Maison de la femme” del mobiliari, equips audiovisuals, equipament d’aules i material didàctic necessaris per tal que esdevingui un centre permanent de formació.

.

Suport a les cooperatives rurals de dones cameruneses per la igualtat de gènere

Aquest projecte d’Agermanament Sense Fronteres té l’objectiu de generar recursos per aconseguir la independència econòmica de les dones respecte els homes gràcies a la gestió de les plantacions de mandioca que alhora que millora l’alimentació pròpia, els hi dona uns ingressos econòmics per fer front a les necessitats de la família i les apodera davant la societat que com tots sabem es força tradicional i masclista.

En paral·lel es dota el projecte d’un fort component de formació amb 8 tallers anuals destinats a les dones que cobreixen les seves necessitat des de la millora dels conreus a la gestió econòmica de les associacions, de la sensibilització en vers el cooperativisme com a model de treball fins a la formació de gènere. En aquest punt es tracta d’aconseguir que la incorporació de la dona al rol productiu dins la família i la societat en general no suposi simplement una sobrecarrega de treball, sinó que el rol reproductiu i de cura sigui compartit amb l’home i els membres de la societat en la línia d’aconseguir una veritable igualtat de gènere.

El projecte es treballa amb la contrapart ASAFRO.

Construcció d’una maternitat al centre mèdic Insolàfrica de Kribi

Aquest projecte és fruit de la necessitat d’engrandir el centre mèdic amb una maternitat, que des que es va posar en funcionament el novembre del 2017, la consulta prenatal ha observat un nombre creixent de visites. A l’inici no hi havia sala de parts i es va haver d’adaptar una consulta perquè les dones que volien parir al centre ho puguessin fer d’una manera digna.

La maternitat té quiròfan, esterilització, sala de parts, sala de dilatació, hospitalització i control d’infermeria.

Aquest projecte està impulsat per l’entitat InsolÀfrica.

.