General 2 desembre 2021

Xarxa de discapacitat a Centreamèrica: una iniciativa per compartir estratègies

A Llatinoamèrica, 1 de cada 5 famílies que viuen sota pobresa extrema tenen discapacitat, una condició que també afecta greument el seu accés a l’educació i al món laboral, segons apunta un estudi publicat pel Banc Mundial. “Aquest escenari negatiu és un reflex de la seva exclusió als mercats, serveis i espais, fet que augmenta la seva vulnerabilitat enfront les crisi econòmiques o als impactes de la pandèmia de la Covid-19”, relata el document.

Davant d’aquesta realitat, el Fons Català i altres entitats amb presència a Centreamèrica, amb el Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) com a capdavanter, van crear el 2017 la xarxa de discapacitat, un projecte estratègic que pretén ser un model de cooperació en l’àmbit concret de la discapacitat que pugui, posteriorment, replicar-se a altres regions o països. El seu objectiu és harmonitzar el treball que fa anys que diverses entitats realitzen a diversos punts d’Amèrica Central per millorar les condicions de les persones amb diversitat funcional, i generar un espai on poder compartir experiències i plantejar accions conjuntes i línies de treball compartides per la defensa dels drets i l’autonomia d’aquest col·lectiu.

A través de la xarxa es vol impulsar un taller de manteniment i reparació de cadires de rodes que permeti fer-les arribar a les persones discapacitades amb menys recursos, potenciar l’ocupació i les sortides laborals per a totes les persones beneficiàries amb petites iniciatives de negoci sostenibles, i crear un grup de suport internacional d’amics de la xarxa.

Recentment, el passat mes de novembre, va haver-hi una trobada de la xarxa al Salvador en la qual es van compartir les necessitats i reptes comuns, i es van fer col·loquis i exposicions de bones pràctiques per part de cada organització participant.

Cada organització que forma part de la xarxa té els seus propis projectes, però s’està treballant per dissenyar una proposta avançada que es pugui implementar a tots els països implicats en la iniciativa i mantenir un vincle permanent per diverses vies.