Col·labora

Com pots col·laborar amb els projectes i les campanyes del Fons Català?

Si vols col·laborar econòmicament amb els projectes de cooperació o les campanyes d’emergència del Fons Català, et donem algunes claus per poder fer-ho.

Administració local

Els ens locals socis poden fer aportacions econòmiques tant a projectes com a campanyes d’emergència (Acció humanitària i Emergències)

En el cas dels projectes de cooperació al desenvolupament, tots ells han de tenir el suport econòmic d’almenys un ajuntament soci. Les administracions poden fer aportacions a projectes oberts per un altre ens local i així unir esforços per a millorar l’impacte de les accions. Al cercador de projectes podreu trobar el llistat de projectes oberts a finançament.

En el cas de les campanyes d’emergència, els ajuntaments i ens supramunicipals poden fer aportacions a les campanyes que estiguin obertes a finançament.

Si, com a administració, esteu interessades en aportar a algun projecte o campanya d’emergència, poseu-vos en contacte amb nosaltres a fonscatala@fonscatala.org o a través del telèfon 93 412 26 02.

Ciutadania, entitats i empreses

Com a persona particular, entitat o empresa, es poden fer col·laboracions econòmiques només a les campanyes d’emergència que estan obertes a finançament.

També ho podeu fer si, des del vostre ajuntament, voleu organitzar activitats de captacions de fons perquè la ciutadania pugui fer aportacions. A través d’aquesta mateixa web, podeu accedir a la plataforma de pagament online (link) i col·laborar directament en una de les campanyes obertes.

Finalment, també es pot fer un ingrés al següent compte bancari:

 • codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627

O un Bizum als números següents segons la campanya:

El Fons Català facilitarà el Full de Compromís per a entitats i col·lectius ciutadans i persones individuals que així ho sol·licitin.

Beneficis fiscal de les donacions al Fons Català

Les donacions i aportacions de particulars (persones físiques) i d’Empreses, Associacions, Entitats… (persones jurídiques) al Fons Català tenen els beneficis fiscals que estableixi la Llei vigent.

Donacions de particulars (persones físiques)

Els beneficis fiscals depenen de quants diners s’aportin: per aportacions de particulars de fins a 150 €, el percentatge de deducció és del 80%. Per a la resta de la base de deducció, serà del 35%

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors has realitzat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, la base de deducció puja al 40%. 

Per exemple:

 • Si has fet una aportació de 140 € el 2023, a l’exercici 2023 se’t desgravarà el 80% de la teva donació: 112 €
 • Si has fet una aportació de 180 € el 2023, a l’exercici 2023, se’t desgravarà el 80% dels primers 150 € (120 €), i el 35% dels 30 € restants (10,5 €). En total: 160,5 €
 • Si l’any 2021 vas aportar 120 €, l’any 2022, 150 €, i l’any 2023, 180 €, per l’exercici 2023 se’t desgravarà el 80% dels primers 150 € (120 €) i el 40% dels 30 € restants (12 €). En total: 162 .

Per poder accedir als esmentats beneficis fiscals cal tenir en compte:

 • En cas d’haver fet l’aportació a través de Bizum, la informació sobre la donació ja apareixerà automàticament a l’esborrany de la Declaració de Renda.
 • En cas d’haver fet una transferència bancària, cal informar al Fons Català del nom, cognoms i DNI de la persona que ha efectuat la donació i l’import d’aquesta. També es pot indicar al mateix concepte de la transferència.

Si voleu sol·licitar un certificat de donació, cal enviar un correu electrònic a fonscatala@fonscatala.org amb la següent informació i et respondrem amb el certificat sol·licitat: 

 • Nom i cognoms de la persona donant / Nom de l’empresa
 • DNI
 • Adreça (ciutat)
 • Correu electrònic
 • Import de la donació 

Donacions d’Empreses, Associacions, Entitats  (persones jurídiques)

En quant als donants, persones jurídiques, tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els Capítols II, III i IV del Títol VI de la LIS, el 35% de la base de la deducció. I les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que finalitzin en els 10 anys immediats i successius.

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzats donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’aquests, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat serà el 40%.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. I les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que finalitzin en els 10 anys immediats i successius.

Per poder accedir als esmentats beneficis fiscals cal tenir en compte:

 • En cas d’haver fet una transferència bancària, cal informar al Fons Català del nom, cognoms i DNI de la persona que ha efectuat la donació i l’import d’aquesta. També es pot indicar al mateix concepte de la transferència.

Si voleu sol·licitar un certificat de donació, cal enviar un correu electrònic a fonscatala@fonscatala.org amb la següent informació i et respondrem amb el certificat sol·licitat: 

 • Nom i cognoms de la persona donant / Nom de l’empresa
 • NIF (empresa)
 • Adreça (ciutat)
 • Correu electrònic
 • Import de la donació