Què fem

Avaluacions

Les avaluacions són un servei que el Fons Català posem a disposició dels nostres socis. La Unitat d’Avaluació té l’objectiu d’aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball realitzat pel Fons Català a Catalunya, a la resta de l’Estat, a Europa i als països del Sud on intervenim.

A través del procés d’avaluació, s’aconsegueix posar en valor la cooperació municipal, promoure una cooperació transformadora, conèixer els resultats i l’impacte de les actuacions promogudes des del Fons Català i els nostres socis, crear un espai de coordinació i sinergia entre actors…

Les avaluacions es construeixen sobre quatre pilars:

  • Coherència: Alineament amb el mandat municipalista i amb l’enfocament de Drets
  • Qualitat: Apropiació de la cultura d’avaluació i el desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement, per part dels ajuntaments socis i de l’equip del Fons Català.
  • Rendició de comptes vers les administracions públiques i la ciutadania, anàlisi i aprenentatge
  • Visibilitat: augment del reconeixement públic de la cooperació municipal com a política pública, generadora de ciutadania, benestar i justícia, fent-la visible tant al Nord com al Sud.
  • Continent

  • País

  • Reset