Moçambic (Àfrica)

Avaluació final de la resposta d’emergència desplegada arran dels ciclons Idai i Eloïse, i davant la pandèmia de la Covid-19

L’avaluació està vinculada a tres projectes de dues campanyes d’Emergència endegades pel Fons Català arran del pas del cicló Idai per Moçambic el març de 2019- (Campanya 3308) i que s’ha anat ampliant fins l’any 2021 per donar resposta als efectes del cicló Eloïse al municipi de Beira: projectes 3350.Reconstrucció de dues escoles i un centre de salut afectats pel cicló Idai al municipi de Beira i 3594.Reconstrucció de l´escola i protecció del centre de salut de Nhatchassa, novament afectats pel cicló Eloïse; i en el marc de la Campanya 3461.Món Local Covid19, el projecte 3435.Emergència COVID-19 a Beira, Moçambic.

Els objectius generals, expectatives i perspectives d’utilitat de l’avaluació són:

 • Aprofitar les experiències passades amb vista a activitats futures (aprenentatge a través de lliçons apreses)
 • Aprofitament i aprenentatge de les experiències per millorar les accions vinculades a la línia de reconstrucció post-desastres naturals
 • Mostrar la manera com s’han fet servir els fons rebuts i donar a conèixer els resultats aconseguits (rendició de comptes)

L’avaluació se centra en dos aspectes principals del projecte, amb èmfasi amb el rol dels municipis com a àmbit de govern més proper a la ciutadania:

 • Reconstrucció post-desastres naturals
 • Resposta davant la pandèmia Covid19

Els objectius específics de l’avaluació en el marc d’aquests àmbits són:

 • Analitzar i valorar el disseny del projecte: determinar la pertinència i la coherència
 • Analitzar i valorar el desplegament del projecte: el grau de compliment de les activitats en relació als resultats assolits
 • Analitzar i valorar els resultats del projecte: eficàcia, cobertura, eficiència i sostenibilitat
 • Rendir comptes de l’ús de recursos públics davant la ciutadania
 • Extreure lliçons i aprenentatges que permetin millorar la qualitat de la cooperació local
 • Extraure lliçons (aprenentatges) que permetin millorar les actuacions del Fons Català en matèria de reconstrucció post-desastres