Bolivia (Amèrica del Sud)

Estudi de sistematització d’experiències de Cooperació Tècnica en clau d’aprenentatge i lliçons apreses

Projectes de referencia:
  • 2902 - Projecte pilot de Ciutat a Ciutat, Cooperació Tècnica Sant Cugat - Tarija: suport a la gestió integral de residus sòlids

El Fons Català vol dissenyar, implementar i posar a disposició dels ajuntaments catalans un Programa de Cooperació Tècnica a partir d’assistències i intercanvis tècnics en diferents àmbits de la gestió local entre governs locals catalans i de països del Sud Global. En aquest cas s’analitza un projecte de Cooperació Tècnica en matèria de Gestió Intergral de Residus Sòlids (GIRS) entre Sant Cugat i Tarija (Bolivia)

El primer contacte de Sant Cugat amb Bolivia es va produir al maig de 2013 en un viatge organitzat per UN-Habitat, conjuntament amb altres associacions estatals que volien iniciar cooperacions tècniques amb diferents municipis del país andí. Originàriament s’anava a col·laborar en tasques de sanejament i planificació urbana a Cochabamba, però un cop allà, la relació no es va veure prou clara. Al final del viatge d’identificació es va fer una trobada amb altres municipis espanyols que ja treballaven a la ciutat de Tarija i en aquesta ciutat, Sant Cugat sí que va veure viable a una futura col·laboració entre personal tècnic en temes de residus i ambientalització de la ciutat. Un cop a Sant Cugat, s’analitza en profunditat les necessitats, i s’identifica la temàtica de residus i quebrades, relacionada amb problemes ambientals en la construcció urbana. A l’octubre-novembre del mateix any, es desplacen 2 persones tècniques de Sant Cugat a Tarija per analitzar les quebrades i realitzar un primer anàlisi de la situació focalitzant la cooperació tècnica en el tema de residus per decisió político-tècnica de Tarija, que era a on es manifestaven més mancances.

Les principals tasques que s’han portat a terme en aquesta cooperació tècnica són:

  • Gestió de quebradas amb el departament de medi ambient de Sant Cugat.
  • Definició d’un nou abocador tot minimitzant els problemes ambientals detectats en l’anterior  i introduir una planta de compostatge a l’abocador
  • Formació i assessorament en la gestió de residus a la ciutat.
  • Pla de gestió integral de residus sòlids de de Tarija.
  • Posada en marxa d’una deixalleria / punt verd a partir de l’observació directa que van fer el personal tècnic de Tarija en una visita a Sant Cugat.
  • Implementació de recollida selectiva a diferents barris mitjançant la compra de contenidors. També en residus especials (piles, fluorescents, bombetes, …).
  • Assessorament a EMAT: formació i xerrades al personal laboral de l’estructura d’EMAT). Optimització del temps i recursos per tal de garantir el treball digne. Sistematització de dades referents al funcionament.
  • Treball amb les dones a Sucre (a banda d’EMAT): dignificació de feina de les dones que recullen residus, un treball molt estigmatitzat en un col·lectiu ja estigmatitzat de per si. Formació i treball conjuntament amb una ONG que inclou la modificació  i optimització d’horaris i rutes. Compra de material per optimitzar la feina (una premsa per aixafar els envasos).
  • Treball a escoles i centres educatius: formació, sensibilització (per exemple: repartició de contenidors).