Colòmbia (Amèrica del Sud)

Avaluació de l’argemanament – cooperació entre les ciutats de Lleida (Catalunya) i Lérida (Colòmbia) 1995-2023

Avaluació feta per encàrrec de l’Ajuntament de Lleida, per avaluar els 28 anys d’agermanament i els projectes de cooperació amb el municipi de Lérida a Colòmbia. L’objectiu de l’informe és tenir informació sobre les lliçons apreses i saber en quina direcció ha de continuar aquesta cooperació i quin futur és necessari afrontar per a seguir donant suport la regió de Lérida-Tolima.

L’avaluació s’ha centrat en els següents nivells d’anàlisi:


Avaluació del disseny de la cooperació municipal i l’agermanament-cooperació. Respòn a la necessitat de conèixer els objectius i la lògica del model d’intervenció, d’analitzar el disseny en relació als objectius de desenvolupament. En paral·lel, l’avaluació de l’instrument agermanament-cooperació ha de proporcionar recomanacions que ajudin a definir i acotar aquest instrument, avaluar la pertinença i la posada en marxa d’altres instruments.


Avaluació del procés de gestió de la cooperació municipal i l’agermanament-cooperació. Suposa valorar la forma en la qual s’ha gestionat l’AOD municipal i la acpacitat dels ajuntaments de Lleida i Lérida per a dur-lo a terme. Comporta examinar, a més, la implicació i la coordinació dels municipis del Nord i del Sud agermanats en aquestes tasques, determinant el rol de cada un, la idonietat de la organització i la suficiència en la dotació dels recursos.


Avaluació dels resultats de l’agermanament-cooperació i les seves accions de desenvolupament.En aquest nivell d’anàlisi, l’avaluació pretén conèixer l’eficàcia de l’instrument en els àmbits d’actuació prioritària en el municipi de Lérida.