Índia (Àsia)

Avaluació del projecte de millora en la gestió i l’aprofitament de recursos hídrics a Andhra Pradesh, Índia

L’objecte d’avaluació és el disseny, el desplegament o execució i els resultats i efectes del programa triennal de cooperació indirecta “Millora en la gestió i l’aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implementació de diferents mesures a la regió de Kalyandurg, districte d’Anantapur”. Aquest programa forma part de la cooperació indirecta de l’Ajuntament de Mataró a través del Fons Català.

L’entitat responsable del projecte és la Fundació Vicente Ferrer, i la seva contrapart i homòloga a la Índia la Rural Development Trust / Women Development Trust (RDT/WDT). L’objectiu general del programa és la millora de les condicions de vida de la població dàlit i d’altres castes desfavorides i empobrides de l’Estat d’Andhra Pradesh. De forma més concreta l’objectiu específic vol incidir en la millora de la situació social i econòmica de 377 famílies agricultores a través d’activitats organitzades en les dues fases següent. El projecte presentat per la FVF l’any 2016, és trianual i contempla l’execució en tres fases. L’objecte d’aquesta avaluació són les Fases I i II executades entre setembre del 2016 a octubre 2018.

  • 1era Fase – 2016: Millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la construcció de tres embassaments a les comunitats de D.K.Thanda, Gulyam i P. Siddarapuram, regió de Kalyandurg; i
  • 2ona Fase – 2017 i 2018: millora en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implantació de sistemes de reg per degoteig eficient i diversificació de cultius a la comunitat d’Avulenna a la regió de Kalyandurg.

Els districtes d’Andhra Pradesh tenen una tendència creixent a patir sequeres severes, accentuades pels efectes del canvi climàtic en el règim dels monsons al sud i sud-est d’Àsia. Degut a la minva sistèmica de pluges els agricultors recorren sovint a les aigües subterrànies mitjançant la perforació de pous, però aquest fet ha sobre explotat els aqüífers i cada vegada cal cercar a més profunditat. Les sequeres recurrents com a fenomen comú afavoreixen la desertificació, que es veu agreujada per aquesta pressió antròpica sobre els recursos hídrics.