Gàmbia (Àfrica)

Avaluació estratègica del projecte Fandema

Projectes de referencia:
  • 2452 - Fandema. Centre de formació i ocupació per a dones Tujereng

L’objectiu de l’avaluació és analitzar el disseny, la implantació, els resultats i l’impacte del Centre M’bolo-Fandema, amb especial èmfasi en els components de gènere.


Els objectius generals de l’avaluació van són:

  • Identificar línies de continuïtat i millora de la implementació del programa;
  • Identificar i/o extreure lliçons apreses per millorar la rellevància i l’impacte de les accions del programa futur, especialment en l’àmbit de la sostenibilitat i el gènere;
  • Dotar d’eines de rendició de comptes adreçades als Municipis Catalans (CM) ia la ciutadania en general; i
  • Analitzar les capacitats de M’bolo per sistematitzar i documentar tot el procés d’intervenció per avaluar i aplicar les lliçons apreses.

Els objectius específics són:

  • Establir tres nivells d’anàlisi: disseny, implementació i resultats de la segona fase del programa, implementada des del 22 d’octubre de 2014 fins a l’1 de novembre de 2016.
  • Analitzar el procés de consulta iniciat amb els diferents grups d’interès.
  • Avaluar l’impacte global de gènere del programa.