Senegal (Àfrica)

Avaluació intermèdia del projecte d’enfortiment de la gestió municipal a Ziguinchor i Oussouye

Projectes de referencia:
  • 2625 - Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i Oussouye

L’objecte de l’avaluació és el primer any d’execució del projecte 2625. “Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i Oussouye, Senegal”, finançat per l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Programa de Barcelona Solidària 2013- Projectes anuals i plurianuals; i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el qual complementa el finançament de 4 accions vinculades als Resultats 2 i 3.

Els mandataris de l’avaluació són el FCCD i l’Ajuntament de Barcelona. Els propòsits generals del procés avaluatiu són:

  • Identificar línees de continuïtat i millora del projecte en execució
  • Extreure lliçons i aprenentatges que permetin millorar la qualitat de la cooperació al desenvolupament
  • Disposar d’un instrument que permeti rendir comptes als municipis implicats i a la ciutadania sobre el procés del projecte 2625

Els objectius específics són:

  • Analitzar el disseny del projecte
  • Analitzar el desplegament o execució del primer any del projecte
  • Analitzar els resultats del primer any del projecte