Nicaragua (Amèrica Central)

Avaluació de 10 anys de cooperació municipalista de les Illes Balears al Departament de Madriz

Projectes de referencia:
  • -

El Fons Mallorquí, el Fons Menorquí i el Fons Pitiús treballen a Nicaragua des de l’any 1999, en el marc de la reconstrucció de Nicaragua després del pas de l’huracà Mitch a diferents municipis de Madriz, al nord de Nicaragua.


S’han avaluat quins han estat els resultats i impactes de les intervencions vinculades a diversos sectors i que han estat executades amb recursos externs gestionats pels tres Fons als 6 municipis del Departament de Madriz: Palacagüina, Les Sabanes, Sant Lluc, Telpaneca, Totogalpa i Yalagüina. Així, l’objecte de l’avaluació ha estat l’anàlisi dels resultats de la cooperació municipalista, l’agermanament-cooperació i les accions de desenvolupament (intervencions executades amb el municipi sociogermà).


L’avaluació busca conèixer l’eficàcia de l’instrument en els àmbits o sectors d’aigua i sanejament (WASH), desenvolupament local (DEL), hàbitat (HAB) i educació (EDU), a més dels efectes que genera en les condicions de vida de els municipis implicats, amb un total de 26 projectes analitzats entre el període del 2007 al 2017.

Objectius específics

  • Analitzar els resultats i impacte de les accions més significatives executades a 6 municipis del Departament de Madriz
  • Extreure aprenentatges que permetin enfortir la pràctica de la cooperació municipalista en un marc d‟acció sostinguda
  • Extreure lliçons que aportin aprenentatges per valorar l’estratègia de continuïtat a futur dels 3 Fons al Departament de Madriz
  • Disposar d’un instrument que permeti rendir comptes a la ciutadania dels municipis nicaragüencs ia la dels municipis de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera sobre els resultats de les accions més significatives finançades pels municipis de Ses Illes
  • Afavorir el procés d’aprenentatge dels ens locals en el sentit que els resultats de l’avaluació puguin ser utilitzats pels mateixos municipis en el procés de redisseny o, si escau, tornar a dibuixar les estratègies de cooperació i solidaritat.