Equador (Amèrica del Sud)

Avaluació de la cooperació tècnica en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador

Projectes de referencia:
  • 3020 - Cooperació tècnica de municipi a municipi en clau de post-terratrèmol a Manabí, Equador

Avaluació del disseny, la implementació en el marc de tres modalitats de cooperació tècnica nord-sud i sud-sud, i els resultats de les intervencions identficades amb la finalitat principal d’analitzar valorar el projecte executat entre el període d’octubre de 2016 i octubre de 2018. Així, l’avaluació inclou recomanacions i lliçons apreses del projecte per la programació i implementació de futures accions al territori en clau de cooperació tècnica municipal

Objectius principals:

  • Valorar la posada en marxa del programa de cooperació tècnica com a instrument de cooperació municipal extraterritorial
  • Valorar de manera incipient la resposta a la post-emergència: el valor afegir com administracions locals i la tasca d’enfortiment de capacitats institucionals als municipis afectats
  • Aprofitar l’experiència i les lliçons apreses per al desenvolupament de futures accions a altres països i continents en el marc de respostes de post-emergènca i de desplegament de cooperació tècnica
  • Generar retroalimentació i aprenentatge útil per a la presa de decisions
  • Enfortir la cultura de ll’avaluació i la coordianció entre ens del món local (FCCD, DIBA, AdB i AME)