Haití (Amèrica Central)

Avaluació de l’enfortiment d’actors per al desenvolupament local al sud-est d’Haití

Projectes de referencia:
  • 2703 - Enfortiment d'actors per al desenvolupament local al Sud-Est d'Haití

Els propòsits generals de l’avaluació són els següents:

  • Retre comptes davant dels socis dels dos Fons, la ciutadania i els actors involucrats a Haití
  • Aprofitar l’experiència amb vista a activitats futures (aprenentatge a través de lliçons apreses). Generar retroalimentació i aprenentatge útil per a la presa de decisions.
  • Mostrar com s’han utilitzat els recursos públics transferits i donar a conèixer els resultats aconseguits amb l’execució del projecte (rendició de comptes)
  • Apropiació dels resultats per part de l’FVS, FCCD, ASSLHA i altres actors del territori.
  • Enfortir la cultura de l’avaluació.

L’avaluació analitza tres àmbits:

  • Disseny del projecte
  • Execució de les intervencions realitzades.
  • Resultats de les intervencions en funció dels objectius plantejats, recursos utilitzats i dels factors contextuals i socioeconòmics