Nicaragua (Amèrica Central)

Avaluació dels 10 anys d’agermanament entre Vilafranca del Penedès i Puerto Cabezas-Bilwi

Projectes de referencia:
  • 3825 - Agermanament de Vilafranca del Penedès i Puerto Cabezas - Bilwi

Els Ajuntaments de Vilafranca de Penedès, Sant Pere de Ribes i Puerto Cabezas-Bilwi (Nicaragua) van iniciar activitats de cooperació el 1985. Aquest procés va portar a la formalització de l’agermanament de Sant Pere de Ribes el 1987 i de l’Ajuntament de Vilafranca de Penedès a 1990. En aquestes tres dècades de relacions intermunicipals s’han desplegat nombroses iniciatives d’intercanvi i cooperació sota la modalitat de l’agermanament-cooperació (HC). L’HC és un dels instruments propis de la cooperació local presentat com una alternativa que permet impulsar processos participatius i relacions horitzontals entre els diferents actors locals que participen a les accions de cooperació.


L’agermanament emmarca les iniciatives de cooperació dels ajuntaments, de les entitats i de les persones. L’Ajuntament de Vilafranca de Penedès ha volgut valorar les intervencions realitzades, en el marc de l’agermanament amb el municipi de Puerto Cabezas, entre els anys 2009 i 2019. Les intervencions institucionals dels darrers 10 anys s’han centrat, principalment, en dos eixos temàtics i un eix transversal, avaluant-se 14 projectes en total.

  • Aigua i sanejament: 2 projectes sobre sistemes de proveïment d’aigua a partir de Water Aid (WA) per a les comunitats misquites de Kwakuil i Wawa Bar
  • Gènere: 8 projectes, dels quals 7 són sobre violència basada en gènere (VBG) a través de les entitats Amics de Port i l’entitat local executora Moviment de Dones Nidia White (MMNW) i 1 projecte agrícola basat en gènere, executat per l’alcaldia de Puerto Cabezas.
    De manera transversal, des de l’agermanament s’ha treballat per contribuir a l’enfortiment institucional de l’Alcaldia de Puerto Cabezas-Bilwi, mitjançant la creació de les àrees de gestió de l’aigua i de gènere dins de l’ajuntament.
    L’objecte per avaluar -la cooperació municipal i els seus instruments- ha estat articulat a tres objectes d’anàlisi: la cooperació municipal, l’agermanament-cooperació i les intervencions executades amb el municipi soci germà. Des d’aquesta perspectiva, l’avaluació s’ha centrat en els nivells d’anàlisi següents:
  • Avaluació del disseny de la cooperació municipal i l’agermanament-cooperació
  • Avaluació de procés de gestió de la cooperació municipal i l’agermanament-cooperació
  • Avaluació dels resultats de l’agermanament-cooperació i les seves accions de desenvolupament.