Campaments sahrauís (Àfrica)

Diagnòstic de les relacions de treball entre els municipis catalans i les daires sahrauís

L’anàlisi busca revisar els agermanaments dels municipis catalans amb les daires sahrauís, fruit d’una implicació històrica, i fer recomanacions per a millorar les dinàmiques de treball a través de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS).

Objectius

  • Realitzar un anàlisi de les relacions de treball entre es municipis catalans i les daires sahrauís a partir de la informació recabada pel FCCD.
  • Identificar recomanacions de cara a consolidar l’acció dels ajuntaments que formen part de la CCASPS i millorar la seva eficàcia com a plataforma de coordinació dels esforços de cooperació amb les daires sahrauís.