Grècia (Europa)

Avaluació intermèdia de l’assessorament, suport legal i acompanyament per la mobilització política de persones refugiades a Lesbos

Avaluació del projecte 3082. Assessorament, suport legal i acompanyament per la mobilització política cap a persones refugiades en situació irregular encallades a l’Illa de Lesbos. El projecte té com a objectiu la reconstrucció de la dignitat i del teixit comunitari de les persones sol·licitants de protecció internacional que es troben atrapades a la illa grega de Lesbos (la majoria d’elles al camp de refugiats de Mòria, fins que es va cremar la nit del 9 de setembre de 2020) i ara ubicades al nou Camp de Mavrovouni/ Karatepe 2 “Centre d’acollida i identificació Temporal” (conegut com Moria 2.0),  en una situació de constant i sistemàtica vulneració de drets humans bàsics.

Aquest objectiu es pretén realitzar mitjançant l’acompanyament legal, la incidència política, el litigi estratègic i el compromís amb el dret a la mobilitat humana i amb la defensa dels drets humans, així com enfortint la participació de les persones refugiades.

Els objectius generals, expectatives i perspectives d’utilitat de l’avaluació són:

  • Aprofitar les experiències passades amb vista a activitats futures (aprenentatge a través de lliçons apreses) en matèria de suport sòcio-jurídic a les fronteres fortalesa d’Europa
  • Aprofitament i aprenentatge de les experiències per millorar les accions vinculades a respostes de suport a persones que cerquen protecció internacional i desplaçaments forçats, en matèria de suport legal.
  • Mostrar la manera com s’han fet servir els fons rebuts i donar a conèixer els resultats aconseguits (rendició de comptes)

Els objectius específics de l’avaluació són:

  • Analitzar i valorar el disseny del projecte: determinar la pertinència i la coherència
  • Analitzar i valorar el desplegament del projecte: Respecte a la població titular de drets, Grau de Coordinació, Partenariat i Lliçons apreses
  • Analitzar i valorar els resultats del projecte: eficiència i eficàcia
  • Rendir comptes de l’ús de recursos públics davant la ciutadania.
  • Extreure lliçons i aprenentatges que permetin millorar la qualitat de la cooperació al desenvolupament.
  • Identificar possibles línies de continuïtat i millora del projecte
  • Extraure lliçons (aprenentatges) que permetin millorar les actuacions del Fons Català en matèria de suport sòcio-jurídic en context de desplaçaments forçats, especialment a les Fronteres Fortalesa on el Fons Català hi està present a través del Programa Món Local Refugi, amb especial èmfasi a la Frontera Sud (Canàries, Ceuta i Melilla; i la Ruta dels Balcans: Bòsnia i Hercegovina i Sèrbia)